loading...

Sobota XXIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Januarego | czytania na dziś

Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Toruń: nowy sztandar na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Zamknij wpis

Toruń: nowy sztandar na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19 w Szkołach Salezjańskich w Toruniu miało szczególny charakter. 3 września 2018 roku, w czasie Mszy św. w kościele pw. św. Antoniego, ks. biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej, poświęcił nowy sztandar Szkół.

Z jednej strony pełna nazwa szkoły, czyli Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu, z rokiem jej założenia (1997 rok), wizerunek jej patrona – św. Dominika Savio i herb Towarzystwa Salezjańskiego, a więc organu prowadzącego i miasta Toruń, z drugiej zaś strony hasło „Bóg, honor, Ojczyzna” wypisane wokół godła Polski. Tak pokrótce można by było scharakteryzować nowy sztandar Szkoły Salezjańskiej, który poświęcił ks. biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz diecezji toruńskiej podczas uroczystej Mszy Świętej na rozpoczęcie roku szkolnego, która miała miejsce w kościele św. Antoniego w Toruniu.

3 września, o godzinie 16:00 w kościele wypełnionym po brzegi uczniami, ich rodzicami oraz kadrą pedagogiczną wraz z Wikariuszem Księdza Inspektora Salezjanów, ks. Adamem Popławskim, a także miejscowymi Salezjanami i księdzem proboszczem Wojciechem Miszewskim w prezbiterium, Pasterz Diecezji rozpoczął uroczystą Mszę Świętą. W kazaniu Ksiądz Biskup zaznaczył charakter służebny każdej szkoły katolickiej oraz potrzebę pomnażania talentów, jakie Pan Bóg ofiarował każdej młodej osobie. Po kazaniu została ukazana cała bogata symbolika sztandaru szkoły, którego poświęcenia dokonał ks. biskup Wiesław. W dalszej kolejności Wikariusz Księdza Inspektora, ks. dr Adam Popławski SDB zaprezentował wszystkim zebranym wspomniany sztandar i przekazał go Księdzu Dyrektorowi Mariuszowi Witkowskiemu SDB. Następnie został zaprzysiężony poczet sztandarowy, złożony z uczniów klas VIII i odbyło się ślubowanie całej społeczności uczniowskiej na nowy sztandar. W treści ślubowania usłyszeć można było m. in. zobowiązanie uczniów do wiernego naśladowania św. Dominika Savio oraz godnego reprezentowania Szkoły. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup jeszcze poświęcił plecaki pierwszoklasistów pełne nowych przyborów szkolnych, życząc wszystkim błogosławionego roku zmagań dydaktycznych, wychowawczych i duszpasterskich.

Taka jest dobra tradycja Szkół Salezjańskich, że każdy nowy rok szkolny jest rozpoczynany popołudniową Mszą Świętą sprawowaną w kościele parafialnym św. Antoniego w Toruniu. Dopiero po uroczystej Eucharystii, uczniowie przechodzą do budynku szkolnego, do swoich klas, na pierwsze spotkanie z wychowawcą. Aktualny rok dla społeczności szkolnej jest dodatkowo wyjątkowy z tego powodu, że Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Toruniu przechodzi swoją rozbudowę i budowę domu zakonnego dla miejscowej wspólnoty salezjanów. W nowej części szkolnej oprócz wspomnianego domu zakonnego, znajdzie się miejsce na dodatkowe sale lekcyjne specjalistyczne (fizyczna, chemiczna i inne) z zapleczami, a także miejsce na szeroko pojętą administrację szkoły. Wszystko po to, aby w jak najlepszych warunkach pomieścić uczniów naszej szkoły, których z roku na rok przybywa, co potwierdza opinię, że oferta edukacyjna i wychowawcza Szkoły Salezjańskiej jest znana, ceniona w Toruniu i wokół grodu Kopernika. W końcu kto, jak nie „dobry chrześcijanin i uczciwy obywatel” poprowadzi naszą ojczyznę do moralnego i gospodarczego rozkwitu…

Ks. Bartłomiej Chmielewski SDB
katecheta SPTS w Toruniu
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl