Wyniki wyszukiwania dla:

Ląd: XXXIV Lądzkie Sympozjum Liturgiczne

15 października 2021 roku w murach Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie odbyło się XXXIV Lądzkie Sympozjum Liturgiczne pod patronatem naukowym Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, na temat: „Triduum sacrum centralnym wydarzeniem roku liturgicznego”.

Ze względu na obostrzenia, sympozjum było przeprowadzone w formie hybrydowej – w murach seminarium uczestniczyli w nim alumni oraz profesorowie naszej uczelni, natomiast prelegenci, wszyscy zainteresowani tematem oraz liturgią dzięki pomocy ks. Mariusza Jawnego SDB, wzięli w nim udział online.

Całość wydarzenia rozpoczął modlitwą jej główny organizator oraz odpowiedzialny za to dzieło, ks. dr hab. Radosław Błaszczyk SDB, który podziękował Bogu za możliwość przeprowadzenia sympozjum mimo aktualnych trudności, związanych z pandemią. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał Rektor WSDTS w Lądzie, ks. Sławomir Łubian SDB. Po słowie wstępnym ks. dr. hab. Radosława Błaszczyka SDB, który przypomniał wszystkim uczestnikom idee lądzkich sympozjów oraz przekazał błogosławieństwo papieskie obecnym, przyszedł czas na część zasadniczą. Jako pierwszy głos zabrał ks. bp dr Piotr Greger, Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Konferencji Episkopatu Polski. Przedstawił stan aktualnych prac Liturgicznej Komisji Episkopatu Polski oraz podzielił się tym, o czym będzie rozmawiał z Ojcem Świętym podczas wizyty Ad limina Apostolorum. Podkreślił także wagę i rangę Sympozjum, dziękując jednocześnie jego organizatorom za trud wkładany na rzecz rozwoju świadomości liturgicznej. Kolejnymi prelegentami byli: ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, który przedstawił referat „Anamnetyczny charakter centralnego wydarzenia roku kościelnego”, ks. prof. UO dr hab. Mateusz Potoczny, który przedstawił referat „Obchody Triduum Paschalnego w liturgiach Orientu”, ks. dr Karol Litawa z UPJPII, który przedstawił referat „Papieska liturgia Triduum Sacrum w Rzymie na przełomie XII i XIII wieku” oraz ks. dr hab. Radosław Błaszczyk SDB z WSDTS w Lądzie, który przestawił referat „Triduum Paschalne przeżywane we wspólnocie Kościoła domowego”.

Sympozjum było doskonałą okazją do tego, aby raz jeszcze uświadomić sobie znaczenie najważniejszego okresu roku liturgicznego, jaki stanowi Triduum Paschalne. Wszyscy uczestnicy mogli ujrzeć piękno i głębię misteriów, dzięki którym dokonało się nasze odkupienie. Ks. dr hab. Radosław Błaszczyk SDB, podsumowując obrady, wyraził ogromną wdzięczność za dar lądzkich sympozjów oraz zaprosił na kolejne, XXXV Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, które ma swój stały termin – trzeci piątek października.

Waldemar Szczepankiewicz


Podziel się tym wpisem: