Wyniki wyszukiwania dla:

Piła: dobiegła końca wizytacja nadzwyczajna

18 grudnia 1859 roku w Turynie ks. Bosko powołał do istnienia Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego. 162 lata później w Pile dobiegła końca wizytacja nadzwyczajna w Inspektorii Pilskiej, którą w dniach 28 sierpnia – 18 grudnia 2021 r. przeprowadził ks. Václav Klement SDB, wizytator nadzwyczajny “ad nutum” i “pro tempore”. Ta znacząca data może dać początek odnowie obecności salezjanów w północno-zachodniej Polsce, Gruzji, Rosji i Szwecji.

Zakończenie wizytacji miało miejsce w Pile, a rozpoczęło się Mszą świętą w kościele pw. św. Jana Bosko, na którą przybyła rada inspektorialna oraz dyrektorzy wspólnot lokalnych z Polski i Szwecji. W czasie homilii ks. Václav Klement stwierdził: „Ks. Bosko jest tutaj żywy. Jest żywy w każdym salezjaninie, w niektórych więcej, w niektórych mniej. Takie jest życie. W ostatnich dniach miałem okazję być w Kopcu, przekazuję pozdrowienia od najmłodszego, jeszcze nowicjusza, Gabrysia z Piły. On jest symbolem tego, że charyzmat idzie do przodu”.

Ks. Klement kontynuował swoją refleksję nawiązując do Ewangelii dnia: „Jesteśmy kilka dni przed Bożym Narodzeniem – Pan jest blisko! Fragment dzisiejszej Ewangelii (Mt 1, 18-24) jest bardzo znaczący dla zakończenia tej wizytacji z dyrektorami i radą inspektorialną. Św. Józef nie mówi – on doświadcza. Św. Józef jest bardzo odważny i zdecydowany przyjąć Maryję, bez żadnych gwarancji, tylko w głębokiej wierze. I to jest dla nas, dzisiaj, w Inspektorii Pilskiej bardzo znacząca cnota. Naśladować Pana Jezusa z odwagą”.

Zauważył, że „salezjanów jest mniej, jesteśmy starsi i ta przepaść między salezjanami a młodzieżą jest większa. To nie jest tragedia – to jest powołanie, powołanie Boże. Modlimy się do św. Józefa żeby każdy salezjanin był bardziej odważny na drodze naśladowania Pana Jezusa. I modlimy się o większą wiarę dla każdego salezjanina i naszych świeckich animatorów, nauczycieli, wolontariuszy, wszystkich pracowników, którzy są z nami w szkołach, parafiach, ośrodkach młodzieżowych i tam, gdzie jesteśmy na terenach tej Inspektorii”.

Ks. Klement wskazał, że „odwaga jest bardzo potrzebna w naszych czasach. Odwaga jest owocem wiary. Modlimy się, by to, co wskazuje Ksiądz Generał, i to jakie są owoce tej wizytacji było w naszych sercach, jak w sercu św. Józefa. Nie tylko osobiście, ale też wspólnotowo, abyśmy mogli prosić o dar wizji jaką Pan Bóg w tym czasie chce od Inspektorii Pilskiej. Byśmy rozeznali, jaka jest droga Pana Boga dla nas”.

Podsumowanie wizytacji odbyło się w auli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile. Uczestnicy spotkania obejrzeli m.in. przesłanie Przełożonego Generalnego oraz relacje zdjęciowe z ostatnich miesięcy wizytacji. W swoim wystąpieniu ks. Klement wyjaśnił sens protokołów pozostawionych w domach zakonnych: dyrektorom wspólnot zwrócił uwagę na potrzebę projektów określających wizje przyszłości placówek Inspektorii.

Nawiązując do ponad siedemdziesięciostronicowego protokołu końcowego ks. Klement zauważył: „Ważne, by wiedzieć co robimy, gdzie to robimy, jak to robimy i po co to robimy”. Dodał, że protokół końcowy jest po to „by współbracia bardziej kochali i znali Inspektorię”.

Na zakończenie spotkania ks. Václav Klement odpowiedział na pięć pytań, które postawili mu członkowie Rady Generalnej. Jedno z nich dotyczyło przepaści mentalnej między pokoleniami salezjanów i tego, w jaki sposób można ją przezwyciężyć. Ks. Klement stwierdził, że „młodzi współbracia powinni być bardziej w centrum Inspektorii, by byli słuchani”. Odpowiadając na wyzwania współczesnego świata zalecił, by postawić w centrum rodziny i im pomagać. Zaś w kontekście pytania o pomoc w rozwoju Rodziny Salezjańskiej na terenie Inspektorii Pilskiej stwierdził, że „bez Rodziny Salezjańskiej nie ma przyszłości charyzmatu. Potrzeba salezjanów z pasją do formacji świeckich”.

W czasie swojego pobytu w Inspektorii Pilskiej ks. Klement odwiedził 49 miejsc, w których pracują salezjanie, i rozmawiał z 260 współbraćmi. Oprócz domów w Polsce wizytował placówki w Szwecji (28 sierpnia – 4 września) oraz w Gruzji (5-8 września). Z powodu sytuacji pandemicznej i stosunków międzypaństwowych Wizytator nie miał możliwości osobistego odwiedzenia wspólnot i współbraci, którzy żyją i pracują w Federacji Rosyjskiej, ale rozmowy osobiste odbyły się online (29 listopada – 2 grudnia).

Podczas wizytacji ks. Klement mógł spotkać się z następującymi biskupami: kard. Anders Arborelius (Sztokholm), prymas Polski, abp Wojciech Polak (Gniezno), łaciński bp Giuseppe Passotto (Tbilisi) oraz nuncjusz apostolski w Gruzji abp José A. Bettencourt.

W każdej wspólnocie lokalnej zostało przekazane sprawozdanie w oparciu o głosy współbraci, członków Rodziny Salezjańskiej, świeckich i młodzieży, oraz trzy-cztero punktowe zalecenia końcowe (na najbliższe 6 lat).

Ks. Klement wyraził podziękowania dla Inspektora i jego Rady za dobre przygotowanie wizytacji nadzwyczajnej oraz dyrektorom za kreatywność w najlepszym wykorzystaniu czasu i, w licznych przypadkach, za zwykłe dzielenie się wśród wspólnoty.

Ponadto złożył serdeczne podziękowania współbraciom za osobiste i wspólnotowe z serca płynące dzielenie się charyzmatem, a także za otwarte serca podczas dzielenia się codziennymi radościami i trudnościami, za refleksję osobistą nad przeszłością, chwilą obecną i przyszłością wspólnoty Inspektorialnej oraz za ducha rodzinnego doświadczanego w wielu oratoriach, ośrodkach młodzieżowych (MOW), szkołach i parafiach oraz we wspólnotach zakonnych salezjanów.

ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
fot. ks. Rafał Krysiak SDB/arch. prywatne


Podziel się tym wpisem: