Wyniki wyszukiwania dla:

Ląd: „Jesteście dla nas ważni, modlimy się za was!”

„Jesteście dla nas ważni, modlimy się za was!” – to jedna z myśli, którą przekazują młodzi salezjanom Inspektorii Pilskiej na zakończenie Kapituły Młodych PLN.

Podczas gdy wielu odpoczywało w domach, kilkudziesięciu młodych ludzi z placówek i wspólnot Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego z terenu północno-zachodniej Polski spotkało się w Lądzie na Kapitule Młodych PLN, by reprezentować swoich rówieśników i dać pewne wskazówki salezjanom Inspektorii Pilskiej przygotowującym się do XIV Kapituły Inspektorialnej. W dniach 27-29 grudnia 2021 lądzki klasztor był napełniony młodym duchem i nadzieją na dobrą przyszłość młodzieży w domach salezjańskich.

Jeden z najmłodszych uczestników spotkania tak opisał te dni na swoim Facebooku:

Pracowaliśmy, modliliśmy się i bawiliśmy się…
Niesamowite doświadczenie!
Fantastyczni ludzie!
Niezapomniane chwile!
Fenomenalna atmosfera!

Cel Kapituły Młodych

Kapituła miała na celu m.in. wsłuchanie się w głos młodych z naszych środowisk, by pomóc salezjanom w odnowieniu obecności i towarzyszenia im na ścieżkach życia. Spotkanie rozpoczęło się w poniedziałkowy wieczór nieszporami i słówkiem kierownika XIV Kapituły Inspektorialnej ks. Mariusza Chamarczuka SDB. Wyjaśnił, że Kapituła jest „zebraniem współbraci w celu omówienia ważnych spraw dotyczących życia salezjanów, funkcjonowania struktur i prowadzonych dzieł.” Wskazał również, iż każda Kapituła ma swoje tematy, a obecnie pytamy o tożsamość salezjanów: „dotąd zastanawialiśmy się nad sobą (nad salezjanami), a teraz pytamy i słuchamy o naszą obecność dla młodzieży. (…) Chcemy usłyszeć, co młodzi mają nam do powiedzenia.” Integracja w sali opackiej lądzkiego klasztoru pomogła przełamać bariery nieznajomości i niepewności przedstawicieli dziewiętnastu placówek i wspólnot MGSu.

Czas wytężonej pracy

Wtorek był dniem wytężonej pracy, najpierw indywidualnej, a potem grupowej. Młodzi zastanawiali się m.in. nad tym, co zawdzięczają salezjanom, jakie mają pozytywne i negatywne doświadczenia związane z salezjanami, i jakie są możliwości oraz szanse dzieła salezjańskiego, w którym uczestniczą.

Popołudniowy blok pracy był poświęcony spotkaniu z przedstawicielami grup Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego oraz Rodziny Salezjańskiej, którzy wskazali na swoje doświadczenie formacji oraz pokazali perspektywy trwania w duchu ks. Bosko w dorosłości. Gosia i Raúl, mówiąc o doświadczeniu misji, zachęcali do wyjścia ze struktur formalnych i pójścia tam, gdzie jest potrzeba. Dorota, salezjanka współpracownica, również zauważyła, że samemu trzeba wychodzić z inicjatywą, a jako salezjanin współpracownik można zrobić wiele. Agnieszka, przedstawicielka Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych stwierdziła: „salezjanie nauczyli mnie wdzięczności, która otwiera na drugiego człowieka”, zaś jej brat, Wojtek podkreślił, iż „nie ma piękniejszego daru niż czas poświęcony drugiej osobie”.

Wieczorem był czas na wspólną zabawę podczas gry w tombolę oraz sport i rozmowy w Oratorium, zaś liderzy grup do późnych godzin opracowywali wersję roboczą dokumentu końcowego, który uczestnicy Kapituły Młodych zatwierdzili po naniesieniu poprawek następnego dnia rano.

Co dalej?

Kapituła zakończyła się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem ks. Inspektora Tadeusza Itrycha SDB. W homilii, nawiązując do Wiązanki Księdza Generała na rok 2022 «Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę», zachęcił zebranych do takiego działania w swoich środowiskach. Dalej zwrócił się do zebranych: „Moi drodzy, Wasza obecność tutaj to niezwykle ważne wydarzenie. Ważny głos, który my, salezjanie, w czasie naszej Kapituły Inspektorialnej chcemy usłyszeć od Was. Być może w wielu przypadkach będzie to głos krytyczny. Nie boimy się takich głosów, jeśli mają one prowadzić do dobra i być twórczą krytyką. Być może będzie to głos dziękczynienia – przyjmiemy go z wielką radością. Być może będzie to głos Waszej prośby skierowanej do salezjanów – przyjmiemy go z wielką troską o całe dzieło młodzieżowe naszej Inspektorii.”

Świadectwo

Jedna z uczestniczek Kapituły Młodych podzieliła się swoimi wrażeniami:

Kapituła Młodych była dla mnie wielkim znakiem zapytania. To pierwsza tego typu inicjatywa SDB, w której uczestniczyłam. Bałam się, że robią to, aby załatwić jakieś formalności albo, żeby nie było, że salezjanie nie wysłuchali młodzieży. Z drugiej strony salezjanie zdobyli moje serce i z nadzieją zaufałam im, że organizują to wydarzenie, bo wiedzą, że my dużo widzimy i chcemy współpracować.

Już po KM, więc można oddzielić entuzjazm wynikający ze spotkania od faktów. Nie byliśmy wcześniej przyzwyczajeni do integrowania się między wspólnotami czy dziełami. To spotkanie zmieniło nie tylko moje myślenie, że potrzebujemy takich akcji. Możliwość poznania innych i ich rzeczywistości pozwoliło mi inaczej spojrzeć na moją parafię, wspólnotę i księży w moim otoczeniu. Jest to, już drugi zjazd, w którym uczestniczę, który łagodzi podziały i konflikty między wspólnotami. Jest to dla mnie bardzo ważne.

Jest wiele plusów: miejsce, organizatorzy, mądry plan i salezjańska atmosfera, ale najważniejsze jest to, że wyjechałam w poczuciu dobrze wykorzystanego potencjału młodzieży. Skupiliśmy się na zaznaczeniu słabości naszych księży i wspólnot zakonnych, ale staraliśmy się znaleźć rozwiązania i pomóc w próbie ich realizacji. Nie było to zwykłe „wylewanie żalów”, ale konstruktywna współpraca na rzecz wspólnego dobra.

Dzieła salezjańskie bardzo się od siebie różnią, a więc mają różne problemy. Często miałam poczucie, że niedoskonałości, które są w mojej parafii, nie są rozumiane i dostrzegane przez innych, ale to zrozumiałe i naturalne. Brakowało mi osoby, która wysłucha moich obserwacji na temat mojej wspólnoty. Rozumiem, że byłoby ciężko odbyć taką rozmowę indywidualną z każdą delegacją i to nie było głównym celem KM, ale nie mamy osoby, z którą możemy się podzielić naszymi spostrzeżeniami, a rozmowa z lokalnymi księżmi jest niełatwa.

Mam świadomość, że na efekty i owoce KM musimy cierpliwie czekać, ponadto nie oczekuję radykalnych zmian, bo salezjanie są dla młodzieży wspaniali i chcemy wspólnie dbać o tożsamość salezjańską, ale młodzież i jej potrzeby zmieniają się (ale dalej najważniejszą potrzebą, którą często jako jedyni w naszym życiu nam zapewniacie, jest poczucie, że od nas wymagacie, my potrzebujemy wymagającej miłości).

Wierzę, że Duch Święty, który często był przyzywany i obecny podczas naszej pracy, będzie równie żywo obecny na Kapitule Inspektorialnej i w sercu każdego salezjanina. Zaufajcie nam, tak jak My ufamy Wam.

U progu nowego roku z nadzieją spoglądamy w przyszłość.

ks. Krzysztof Tomeczkowski SDB
delegat ds. Duszpasterstwa Młodzieży PLN


Podziel się tym wpisem: