Wyniki wyszukiwania dla:

Konin: Zaduszki Literackie 2022

Wiemy i dzielimy się tym, że „nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci”. Pod takim hasłem 15 listopada 2022 roku odbyły się w konińskiej Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego „Zaduszki Literackie 2022”.

Dzieje się tak dlatego, że człowiek przez całe swoje życie jest jak siewca, który przeprze swoje czyny zasiewa dobro lub zło. Jeśli miał serce otwarte na miłość Boga, karmił się nią i później przekazywał ją poprzez dobre czyny, to zasiał w sercach wielu bliźnich właśnie miłość i dobro. Taki człowiek nie umrze, ponieważ to jego dobro – pomimo jego fizycznej nieobecności – nadal żyje w kolejnych pokoleniach ludzi.

Takim człowiekiem bez wątpienia był nasz nauczyciel, zmarły w ostatnim roku – śp. Andrzej Larus, któremu nasze grono pedagogiczne i uczniowie, którzy przygotowali tę uroczystość – te zaduszki literackie zadedykowali. Pan Andrzej – jak się okazało – dla wielu jest inspiracją i wzorem do naśladowania.

My, którzy dalej idziemy przez ten świat – też chcemy zasiewać dobro i miłość w sercach kolejnych pokoleń młodych ludzi. I dlatego #ZNamiJestBosko!

ks. Łukasz Pawłowski SDB


Podziel się tym wpisem: