Wyniki wyszukiwania dla:

Oświadczenie

W dniu 13 lutego 2023 r. przełożony Inspektorii św. Wojciecha w Pile przyjął złożoną przez ks. Łukasza Piskułę SDB rezygnację z pełnionych funkcji proboszcza parafii i dyrektora wspólnoty zakonnej w Aleksandrowie Kujawskim.
W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Organ Prowadzący ustanowił wychowawcę-koordynatora. Ksiądz Inspektor Tadeusz Itrych SDB wskazał osobę, która przejmie jego obowiązki. Obecnie trwa proces załatwiania wszelkich formalności związanych ze zmianą.
Po aprobacie Księdza Biskupa i Przełożonego Generalnego zostanie ustalony dzień przejęcia urzędu przełożonego wspólnoty zakonnej i proboszcza parafii.
ks. Krzysztof Rudziński SDB
rzecznik prasowy Inspektorii PLN

Podziel się tym wpisem: