Wyniki wyszukiwania dla:

Aleksandrów Kujawski | Kolegium Kujawskie


Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Kard. Augusta Hlonda

ul. F. Chopina 24
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel.: (054) 282-20-13
e-mail: sekretariat@szkosal.pl
strona internetowa: www.szkosal.pl

Dyrektor: ks. Grzegorz Gruba SDB

wspólnota: Aleksandrów Kujawski, św. Jana Kantego

Jest to najstarsze dzieło na terenie naszej Inspektorii. Salezjanie przybyli do Aleksandrowa 18 sierpnia 1919 r. z inicjatywy ks. Franciszka Szczygłowskiego, aby przejąć zorganizowaną przez niego Szkołę Realną Polskiej Macierzy Szkolnej. W okresie międzywojennym placówka ta jeszcze kilkakrotnie zmieniała nazwę i najdłużej funkcjonowała jako Kolegium Kujawskie Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. W latach 1923-1927 rozbudowano szkołę i otworzono bursę. Nowy budynek poświęcił prymas Polski kard. August Hlond SDB 25 czerwca 1927 r. Perspektywy rozwoju szkoły w związku z wybudowaniem bursy znacznie wzrosły. Do Kolegium przyjmowano młodzież męską nie tylko z Aleksandrowa i okolic, ale także z odległych terenów Polski. Natomiast 13 stycznia 1931 r. erygowano przy kolegium dom zakonny pw. św. Jana Kantego.
 
W okresie II wojny światowej karty dziejów szkoły salezjańskiej naznaczone zostały męczeństwem pięciu salezjanów: ks. dyrektora Franciszka Malornego, ks. Ignacego Czogały oraz kleryków: Bonawentury Hołubowskiego, Wincentego Żukowskiego, Czesława Bertela. Zostali oni aresztowani przez gestapo 15 października 1939 r., następnie więzieni w Aleksandrowie na piaskach, w Forcie VII w Toruniu i w Górnej Grupie, gdzie ich rozstrzelano 18 listopada 1939 r. Trwają prace wstępne nad ewentualnym rozpoczęciem ich procesu beatyfikacyjnego. W tym miejscu warto podkreślić, że dwóch byłych dyrektorów tutejszego zakładu: ks. Franciszek Harazim i ks. Ignacy Antonowicz oraz dwóch byłych asystentów: ks. Kazimierz Wojciechowski i ks. Włodzimierz Szembek, noszą zaszczytny tytuł Sług Bożych i w gronie innych męczenników II wojny światowej oczekują na wyniesienie na ołtarze.
 
Pozostali przy życiu współbracia przez cały okres okupacji ukrywali się i posługiwali miejscowej ludności zwłaszcza w zakresie życia sakramentalnego. W latach 1939 – 1945 budynek szkoły salezjańskiej uległ dewastacji, bezpowrotnie utracono wiele sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych ze szkoły i internatu, zniszczono pomniki Matki Bożej i ks. Bosko, wywieziono lub spalono zbiory biblioteczne.
 
Po wojnie salezjanie reaktywowali szkolnictwo. Pomimo trudnych warunków materialnych i niesprzyjających okoliczności politycznych szkoła wciąż się rozwijała. Ostatecznie jednak w kwietniu 1955 r. władze wydały decyzję o odebraniu liceum salezjanom wraz ze szkolnymi budynkami. Działalność oświatowa została zawieszona na niemal czterdzieści lat.
 
W wyniku przemian ustrojowych w Polsce, zapoczątkowanych w 1989 r., Zgromadzenie Salezjańskie wystąpiło do władz o zwrot zagarniętego w 1955 r. bezprawnie mienia oraz o możliwość reaktywowania salezjańskiego szkolnictwa. Efektem rozmów z władzami, była decyzja, że od września 1991 r. salezjanie powrócą do gmachów dawnego kolegium i uzyskają zezwolenie na prowadzenie prywatnego Liceum Ogólnokształcącego. 18 września 1997 r. przybrało ono imię kard. Augusta Hlonda SDB. Przy szkole funkcjonował internat dla młodzieży męskiej, którego działalność zawieszono w 2006 r. W roku szkolnym 1999-2000 decyzją władz miejskich salezjanom powierzone zostało prowadzenie publicznego gimnazjum. Natomiast w październiku 2003 r. Starosta Aleksandrowski podjął decyzję o udzieleniu zezwolenia na otwarcie od roku szkolnego 2004-2005 Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego im. Kardynała Augusta Hlonda, jako szkoły publicznej.
 
W latach 1991 -2014 systematycznie prowadzono starania nad udoskonaleniem bazy materialnej szkoły. Wysiłkiem finansowym całej inspektorii dokonano remontu kapitalnego budynków szkolnych, ponadto wybudowano nową salę gimnastyczną, uporządkowano obejście budynków szkolnych i park.
 
W latach 1992-2004 w Aleksandrowie Kujawskim działała także Salezjańska Szkoła Podstawowa, która od 1997 r. nosiła imię św. Dominika Savio. Z powodu niskiego naboru szkoła została zlikwidowana z dniem 1 września 2004 r.
 
W związku z reformą edukacji zapoczątkowaną w 2017 roku otwarto Publiczną Szkołę Podstawową Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko.