Wyniki wyszukiwania dla:

Dębno


parafia pw.: św. Apostołów Piotra i Pawła

Pl. Konstytucji 3 Maja 3
74-400 Dębno

data erygowania: 4 marca 1974 r.

proboszcz: ks. Robert Dmochowski SDB

wspólnota: Dębno, św. Ap. Piotra i Pawła

tel.: (95) 760-27-16 (*)
e-mail: debno@salezjanie.pl
strona internetowa: www.debno.salezjanie.pl

Obecnie w Dębnie są dwa kościoły: kościół pw. św. Antoniego, budowany w latach 1932-34, przy którym erygowano parafię pw. św. Antoniego w 1934 r., i kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, neogotycki, poprotestancki, zbudowany w 1852 r. na miejscu zawalonego w 1845 r. kościoła zabytkowego, poświęcony 24.12.1945 r. Ten drugi kościół wraz z plebanią powierzono Towarzystwu Salezjańskiemu. Salezjanie prowadzili duszpasterstwo w obydwu kościołach, jak również w innych kościołach na filiach, pod nazwą parafii św. Antoniego aż do czasu, kiedy to wyłączono kościół św. Antoniego oraz część terytorium i erygowano dnia 4.03.1974 r. drugą parafię pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Tę samą parafię nieco zmniejszoną, ale już pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła nadal prowadzą salezjanie, zaś administrację parafii św. Antoniego powierzono kapłanowi diecezjalnemu.

Kościoły filialne:

A. BARNÓWKO (7 km) – Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęcony w 1967 r., w latach siedemdziesiątych rozbudowana.
B. MOSTNO (2 km) – Kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych,  od szeregu lat nabożeństwa odprawiają się w przygotowanej kaplicy. Trwają starania obudowę nowego kościoła na miejscu poprzedniego, zburzonego w 1945
C. OBORZANY (2 km) – Kościół pw. Podwyższenia Świętego Krzyża, budowany XIV-XV w., przebudowany w XVIII w., poświęcony w 1966 r.