Wyniki wyszukiwania dla:

Debrzno


parafia pw.: Wniebowzięcia NMP

ul. Witosa 5
77-310 Debrzno

data erygowania: 1354 r.
data przybycia: 1952 r.

proboszcz: ks. Marcin Nowicki SDB

wspólnota: Debrzno, Wniebowzięcia NMP

tel.: (59) 833-71-45
e-mail: pdebrzno@diecezja-pelpin.pl
strona internetowa: www.debrzno.salezjanie.pl

W średniowieczu istniał tu gród obronny z podgrodziem. Przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim gród otrzymuje od krzyżaków w 1354 r. Miasto wówczas nazywało się Fredeland i było miastem granicznym z Polską. Miało ono charakter obronny i posiadało warowne mury, baszty i dwie bramy. W 1461 r. miasto zostało kzdobyte przez Kazimierza Jagiellończyka i po pokoju toruńskim (1466) zostało włączone do Polski. Miasto było wielokrotnie niszczone przez pożary (1554, 1597, 1677, 1707) i zarazę (1709, 1866). Po pierwszym rozbiorze Polski, gdy miasto przypadło Prusom, proboszcz debrzneński pisał w kronice parafialnej: „Teraz znajdujemy się pod Pruskim berłem. Zasłużyliśmy na to naszymi grzechami”. Pamiętnikarz niemiecki Von Kloden w 1794 r. pisał: „że mieszkańcy Debrzna wspominają dawne dobre czasy polskie i czekają na Kościuszkę”. Parafia w Debrznie powstała w 1354 r. Obecny kościół parafialny pochodzi z 1894 r. Salezjanie przybyli do Debrzna w 1952 r. Pierwszym proboszczem był Ks. Jan Woś. Dom zakonny został erygowany pw. Wniebowzięcia NMP 7.07.1977 r. W ostatnich latach wybudowano nowy dom mieszkalny.

Kościoły filialne:

A. DEBRZNO Wieś (1 km) — kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, neobarokowy, zbudowany wiatach 1900-1901 z kamienia polnego.

B. SłUPIA (6 km) — kościół pw. św. Michała Archanioła, zbudowany w pierwszej połowie XVIII w., ryglowy, salowy.

C. STARE GRONOWO (10 km) — kościół pw. św. Piotra i Pawła, pochodzi z 1802 r., murowany, salowy, o formach neoromańskich, poświęcony w 1945 r.

D. STRZECZONA (4 km) — kościół pw. św. Wawrzyńca, pierwotny istniał już w XIV w., obecny wybudowano w 1672 r., ryglowy, jednonawowy.