Wyniki wyszukiwania dla:

Historia Inspektorii


Inspektoria św. Wojciecha z siedzibą w Pile została powołana do istnienia dekretem Przełożonego Generalnego ks. Idziego Viganò dnia 16 grudnia 1979 r. Samodzielną działalność rozpoczęła jednak wraz z momentem nominacji jej pierwszego Inspektora ks. Henryka Jacenciuka. Dekret ks. Generała datowany na 18 maja 1980 r. polecał pierwszemu przełożonemu Inspektorii św. Wojciecha objęcie urzędowania 25 czerwca tegoż roku. Właśnie to wydarzenie należy uznać za faktyczny moment rozpoczęcia działalności nowej prowincji jako odrębnej jednostki administracyjnej w Zgromadzeniu Salezjańskim.

W skład nowej Inspektorii weszły placówki salezjańskie z północno-zachodniej części Polski, wydzielone z dotychczasowej Inspektorii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Określone zostały zewnętrznymi granicami diecezji: chełmińskiej, gdańskiej, gorzowskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, szczecińsko-kamieńskiej i włocławskiej. W skład nowej Inspektorii weszło łącznie 57 placówek, które tworzyły 15 erygowanych kanonicznie wspólnot zakonnych. Inspektoria Pilska otrzymała także nazwę Inspektorii Północnej (PLN).

W chwili powstania do nowej Inspektorii przynależało 235 współbraci profesów wieczystych lub czasowych oraz 15 nowicjuszy.

Na siedzibę nowej Inspektorii wybrano Piłę, ze względu na dobre położenie topograficzne w stosunku do wszystkich placówek rozrzuconych po prowincji.

Na czele każdej prowincji salezjańskiej stoi Inspektor, który pełni swą posługę „w jedności z Przełożonym Generalnym”. W minionych latach funkcję przełożonych prowincji św. Wojciecha w Pile pełnili kolejno: ks. Henryk Jacenciuk (1980-86), ks. Stanisław Skopiak (1986-92), ks. Władysław Kołyszko (1992-98), ks. Jerzy Worek (1998-2004), ks. Zbigniew Łepko (2004-2010), ks. Marek Chmielewski (2010-2016), ks. Roman Jachimowicz (2016-2020), ks. Tadeusz Itrych (od 2020).

ks. Jarosław Wąsowicz SDB