Wyniki wyszukiwania dla:

Kraków: śluby wieczyste kl. Dominika Iwańskiego SDB


W obecności rodziny i współbraci salezjanów kl. Dominik Iwański SDB wypowiedział swoje tak Bogu na zawsze. Poprzez złożenie ślubów odpowiedział definitywnie na powołanie, którym został obdarzony. To wydarzenie było okazją do wspólnej modlitwy i świętowania.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 11.00, 1 maja 2021 r., w salezjańskim kościele na Dębnikach w Krakowie. Mszy świętej przewodniczył ks. Inspektor Marcin Kaznowski SDB. Także na jego ręce śluby wieczyste złożył kl. Dominik oraz dwóch współbraci z inspektorii krakowskiej – kl. Michał Cebulski SDB i kl. Łukasz Wójcik SDB. W swojej homilii ks. Kaznowski zwrócił szczególną uwagę na dwa aspekty życia salezjańskiego – przywiązanie do Boga, zaufanie Jemu, pełne oddanie oraz odważne wychodzenie tam, gdzie inni być może boją się pójść. Te dwa ważne motywy polecił neoprofesom jako zadanie do realizowania w przyszłości.

Uroczystość odbyła się niezwykle rodzinnej atmosferze. Mimo licznych restrykcji i ograniczeń, można było odczuć prawdziwy klimat święta i radości. Po raz kolejny Pan Bóg pozwolił cieszyć się z tego, iż wciąż pozwala rozwijać się Zgromadzeniu Salezjańskiemu.

kl. Grzegorz Chmieliński SDB
fot. kl. Dominik Kruszyński SDB