Wyniki wyszukiwania dla:

Ląd


Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
parafia pw.: Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

Ląd n. Wartą 101
62-406 Lądek

data erygowania: 13 stycznia 1931 r.
data przybycia: 1921 r.

dyrektor wspólnoty: ks. Mariusz Chamarczuk SDB
proboszcz:
ks. Ryszard Świrydziuk SDB

wspólnota: Ląd, św. Bernarda

tel.: (63) 276-33-23, (63) 274-37-85
e-mail: lad@salezjanie.pl, rektor@wsdts.pl
strona internetowa: www.lad.plwww.wsdts.pl

W 1145 r. Mieczysław Stary sprowadza do Lądu cystersów, którzy początkowo należą do opactwa w Łęknie. Od 1175 r. klasztor lądzki zyskuje autonomię. Na przełomie XII i XIII w. przy klasztorze powstaje gotycki kościół, na fundamencie którego w XVII i XVIII w. za czasów opatów Jana Zapolskiego i Mikołaja Antoniego Łukomskiego powstaje obecny kościół w stylu barokowym. Rozbudowa barokowej świątyni jest dziełem architektów: Tomasza Poncino (1651-52), Jerzego Catenaci (1679-1680), Jana Końskiego (1681), Jana Bellotti, Pornpeo Ferrari (1728-1735). Ten ostatni kończy ostatecznie prace budowlane. W 1743 r. bp Antoni Szernbek konsekruje świątynię. W 1819 r. nastąpiła kasata zakonu cystersów. W 1850 r. kościół i zabudowania klasztorne obejmują kapucyni, przeprowadzając generalny remont obiektu i renowację świątyni. Za czynny udział w powstaniu styczniowym zostają skasowani w 1864 r.

Od tego momentu Ląd staje się filią parafii w Lądku. W 1889 r. utworzono w Lądzie samodzielną parafię, którą od 1921 r. przejmuje w administrację Zgromadzenie Salezjańskie. Od 1952 r. klasztor jest siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. W latach 1973-1983 nastąpiła rekonstrukcja elewacji kościoła i klasztoru, przeprowadzono gruntowne prace remontowo-budowlane. 4.02.1981 r. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie otrzymało nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na najlepszego użytkownika obiektu zabytkowego za rok 1980. Kościół pw. NMP i św. Mikołaja. Dom zakonny erygowano 13.01.1931 roku.

W latach 1984-1987 wybudowano nowy budynek dla potrzeb administracyjno-mieszkalnych.

Wspólnota Salezjanów Współpracowników istnieje od 1934 r.