Wyniki wyszukiwania dla:

Liturgiczna Służba Ołtarza


Służba w LSO polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Ministranci mogą być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i, co najważniejsze, czytać Słowo Boże. Bycie ministrantem jest bardzo wielką radością, bo przez służbę ukazuje się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Działania LSO

Praca wychowawcza w lokalnych grupach ministrantów polega m.in. na:

  • organizacji systematycznych zbiórek;
  • organizacji wyjazdów weekendowych, zimowych i wakacyjnych;
  • angażowaniu się w działania lokalnego oratorium.

Inspektorialne propozycje dla ministrantów:

Dla kogo?
ministranci Inspektorii Pilskiej

Zgłoszenia: