Wyniki wyszukiwania dla:

Łomianki


Duszpasterstwo akademickie UKSW
Ośrodek Kształcenia i Studiów
Sekretariat TNFS

ul. K.K. Baczyńskiego 1A
skr. poczt. 26
05-092 Łomianki

tel.: (22) 732-73-97
fax: (22) 732-73-99
e-mail: lomianki@salezjanie.pl
strona internetowa: www.salezjanielomianki.pl 

Dyrektor: ks. Dariusz Sztuk SDB

wspólnota: Łomianki, św. Franciszka Salezego

W roku 1982 został zakupiony w Łomiankach dom przy ul. Malarskiej 6 z przeznaczeniem dla współbraci Inspektorii św. Wojciecha pracujących i studiujących na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dom zakonny pw. św. Franciszka Salezego wraz z kaplicą erygowano 22 września 1982 roku.

Staraniem Inspektorii, po dwudziestu latach od zamieszkania współbraci w Łomiankach, zakupiono teren i wybudowano nowy dom przy ul. Baczyńskiego 1A, gdzie wspólnota przeniosła się 30 września 2005 roku. Charakter placówki nie zmienił się i należą do niej współbracia zaangażowani naukowo i duszpastersko na Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie.

Przy wspólnocie salezjańskiej od 2005 r. rozwija się duszpasterstwo akademickie, swoją działalność formacyjną prowadzi również młodzieżowa „Wspólnota Jeshua”. Salezjanie pomagają w niedzielnym duszpasterstwie przy parafiach w parafiach archidiecezji warszawskiej oraz odprawiają nabożeństwa w domu inspektorialnym sióstr salezjanek w Łomiankach.