Wyniki wyszukiwania dla:

MGS


Salezjanie w Polsce prowadzą i są zaangażowani w działalność różnych grup młodzieżowych, które poprzez odniesienie do Salezjańskiej Duchowości Młodzieżowej i pedagogiki salezjańskiej oraz zachowanie łączności pomiędzy grupami tworzą Salezjański Ruch Młodzieżowy /SRM/ z jęz. włoskiego: Movimento Giovanile Salesiano /MGS/.

ORATORIUM

Oratorium św. Jana Bosko to środowisko wychowawcze, którego celem jest integralny rozwój młodego człowieka (wszystkich wymiarów jego osobowości). Dla młodego człowieka w praktyce to miejsce, środowisko i klimat. Tu można przyjść, spędzić czas na zabawie, włączyć się w działalność różnych grup, uzyskać pomoc w nauce. Panuje tu przyjazna atmosfera, można tu spotkać przyjaznych i chętnych do pomocy ludzi. Jest to miejsce, gdzie człowiek może stawać się lepszy, wzrastać w swoim człowieczeństwie oraz przybliżać się do Boga.

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Jednym z popularnych ruchów młodzieżowych jest LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza, czyli po prostu ministranci. Salezjanie prowadzą przy swoich ośrodkach grupy ministranckie, animując pracę wychowawczą w stylu wskazanym przez św. Jana Bosko

Termin łaciński ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (greckie słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”.

PUSTYNIA MIAST

Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji.

Od kilkunastu lat wędruje w czasie wakacyjnym po różnych miastach Polski, głosząc na rynkach, osiedlach, w szpitalach, w Domach Opieki Społecznej, w Domach Dziecka, w więzieniach, poprawczakach, na koncertach rockowych Chwałę JEZUSA CHRYSTUSA.

SALEZJAŃSKA PIELGRZYMKA EWANGELIZACYJNA

Wspólnoty SWE zrodziły się z natchnienia Ducha Św., który wzbudza pragnienie ewangelizacji siebie i innych, by następnie przez wspólną formację skuteczniej i owocniej wychodzić z EWANGELIĄ O JEZUSIE do szkół, na ulice, do szpitali, więzień, itp. Wspólnoty SWE istnieją i pracują przy różnych parafiach salezjańskich, diecezjalnych i domach sióstr salezjanek. Jesteśmy otwarci na wszystkich młodych i pragniemy służyć wszystkim, którym leży na sercu dzieło ewangelizacji.

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA - SALOS

SALOS RP jest częścią międzynarodowej organizacji Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale z siedzibą we Włoszech. Dzięki tak rozbudowanej strukturze możliwe jest stworzenie systemu rozgrywek od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego.
Organizację wyróżnia radosna i otwarta afirmacja daru młodości, pragnienie wychowywania młodego człowieka poprzez sport. Narzędziem w pracy wychowawczej jest System Prewencyjny św. Jana Bosko.

MIĘDZYNARODOWY WOLONTARIAT
DON BOSCO

MWDB powstał w 2002 roku z inicjatywy Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. MWDB jest odpowiedzią młodych ludzi na wezwanie Papieża Jana Pawła II zapraszające do wypełnienia swojego powołania w świecie: „…jesteście niezbędni nie przez to, co możecie uczynić dzięki waszym zdolnościom i sile fizycznej, ale przez to, co możecie uczynić dzięki wierze w Boga (…). Wolontariat, ten wspaniały fenomen naszych czasów, powinien być żywy pośród was. (…) żaden młody człowiek, będący w waszym wieku, jeśli nie poświęci – w takiej czy innej formie – jakiejś cząstki swego czasu na służbę innym, nie może nazywać siebie chrześcijaninem”. MWDB skupia młodych ludzi, którzy pragną nieść pomoc, poświęcić swój czas na służbę biednym i potrzebującym na całym świecie.

Celem MWDB jest wyjazd do pracy na misjach oraz zaangażowanie na rzecz misji w kraju.