Wyniki wyszukiwania dla:

Piła św. Rodzina


parafia pw.: Świętej Rodziny

ul. św. Jana Bosko 1
64-920 Piła

data erygowania: 1945 r.
data przybycia: 1946 r.
proboszcz: ks. Kazimierz Chudzicki SDB

wspólnota: Piła, Świętej Rodziny

tel.: (67) 351-67-75
e-mail: parafia@swietarodzina.pila.pl
strona internetowa: www.swietarodzina.pila.pl 

Piła znana jest w 1380 r. 4.03.1515 r. otrzymuje prawa miejskie od króla Zygmunta Starego. Dawny kościół drewniany pw. NMP i św. Jana Chrzciciela jest wspomniany w 1380 roku i 1449 r. W 1619 r. zbudowany został nowy kościół drewniany przez królową Konstancję, żonę Zygmunta III i podniesiony do godności kolegiaty. W 1628 r. po pożarze miasta odbudowano kościół wraz z prezbiterium z cegły palonej, w gotyku nadwiślańskim. W 1726 r. odbudowano nawę z cegieł, w 1844 r. kościół został odrestaurowany i odbudowano dwie wieże. Liczy on 34 m długości i 17 m szerokości. był tylko poświęcony. Od 1926 r. Niezależna Prałatura Pilska obrała siedzibę w Pile. Prałat tej jednostki kościelnej został proboszczem parafii, a kolegiatę podniesiono do godności prokatedry. W 1945 r. kościół został zniszczony. Wypalone mury po trzech próbach odbudowy zostały wyburzone. Obecny kościół pw. św. Rodziny został zbudowany w stylu neobarokowym, w formie krzyża w latach 1912-1914. poświęcony 6.12.1915 r. służył on jako kościół pomocniczy. Od 1945 r. jest kościołem parafialnym. 14.06.1969 r. został konsekrowany przez bpa Wilhelma Plutę z Gorzowa Wlkp.

Plebania, będąca hipoteczną własnością Towarzystwa Salezjańskiego, została wybudowana w latach 1969-1972. W latach 1981-1986 dobudowano do niej nowe skrzydło, w którym mieści się Inspektorat Zgromadzenia Salezjańskiego i dom katechetyczny. Placówka duszpasterska w Pile została powierzona Zgromadzeniu Salezjańskiemu w 1946 r. przez ówczesnego administratora apostolskiego w Gorzowie Wlkp. Edmunda Nowickiego. Pierwszym salezjaninem, który pracował w Pile, był ks. Józef Wróbel.