Wyniki wyszukiwania dla:

Poznań


Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze DOM MŁODZIEŻY w Poznaniu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. bł. Piątki Poznańskiej (starsi chłopcy)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio (młodsi chłopcy)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni (dziewczęta)
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Młodzieży im. Michała Magone (interwencja)

ul. Sarmacka 107
61-616 Poznań

tel.: (61) 847-35-34
e-mail: dom.mlodziezy.poznan@wp.pl
strona internetowa: www.dommlodziezy.pl

Dyrektor: ks. Artur Kucharski SDB

wspólnota: Ląd, św. Bernarda

Od 2008 roku Inspektoria Pilska prowadzi na terenie Poznania placówkę dla dzieci ulicy: Dom Młodzieży. Jest to dawne Pogotowie Opiekuńcze, które funkcjonowało jako placówka państwowa od 1949 roku najpierw przy ul. Grunwaldzkiej, a od 1956 roku przy ul. Wojska Polskiego 53.
Pilscy salezjanie przejęli prowadzenie tej placówki i czynią to na zlecenie Urzędu Miasta Poznania od roku 2008. Wówczas placówka otrzymała nazwę Dom Młodzieży, a pierwszym dyrektorem został ks. Leszek Zioła. Kolejni dyrektorzy to ks. Mariusz Słomiński (2009-2016) oraz ks. Tomasz Kościelny (od 2016). W międzyczasie w ramach zmian ustawowych dokonywały się przekształcenia – 60-osobowa placówka została podzielona na dwie mniejsze: dla chłopców im. św. Dominika Savio i dla dziewcząt im. bł. Laury Vicuni. Od 1 III 2019 r. zmieniona została siedziba – placówki przeniosły się do nowo wybudowanych przez miasto obiektów przy ul. Sarmackiej 107. Dokonany został kolejny podział, powstały dwie nowe placówki: im. bł. Piątki Poznańskiej dla chłopców i im. Michała Magone – interwencyjna. Do obsługi czterech 14-osobowych placówek powołano Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Dom Młodzieży, usytuowane w tej samej lokalizacji. Są to placówki pieczy zastępczej, łączące w sobie funkcję socjalizacyjną (dawne domy dziecka) z funkcją interwencyjną (dawne pogotowia opiekuńcze) wraz z interwencją doraźną (dzieci ulicy).