Wyniki wyszukiwania dla:

Rodzina Salezjańska


Ksiądz Bosko dał początek szerokiemu ruchowi osób, które, w różny sposób, pracują dla dobra młodzieży. On sam założył nie tylko Towarzystwo św. Franciszka Salezego (Salezjanie Księdza Bosko), ale także Instytut Córek Maryi Wspomożycielki i Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.

Wraz z nimi i innymi, które powstały w różnych częściach świata, dzisiaj Rodzinę Salezjańską tworzy 32 grup oficjalnie uznanych, które liczą ogółem 402 500 członków.

Te grupy żyją we wzajemnej jedności, podzielają tego samego ducha i poprzez specyficzne odrębne powołanie kontynuują posłannictwo, które on rozpoczął.

Charyzmat Księdza Bosko nie przestaje inspirować ludzi dobrej woli. Obecnie jest innych 27 grup, które starają się o przyjęcie do Rodziny Salezjańskiej.

W animacji RS w Inspektorii wsparciem Inspektorowi służy Komisja ds. Rodziny Salezjańskiej. Na jej czele, zgodnie z modelem obowiązującym obecnie w Zgromadzeniu, stoi Wikariusz Inspektora. W jej skład wchodzą ponadto trzej delegaci lokalni Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, asystent kościelny ADMA, delegat ds. Byłych Wychowanków Salezjańskich, asystent kościelny Ochotniczek ks. Bosko (VDB). Komisja spotyka się raz lub dwa razy w ciągu roku. Do najważniejszych jej inicjatyw należy animacja i przygotowanie corocznych rekolekcji Rodziny Salezjańskiej, przygotowanie wiosennego sympozjum Rodziny Salezjańskiej, opracowanie strategii animacji Byłych Wychowanków Salezjańskich.

Konsulta Rodziny Salezjańskiej

Organem koordynacji, animacji i budowania jedności samej Rodziny Salezjańskiej na terenie Inspektorii jest Konsulta Rodziny Salezjańskiej. Powstała ona w 1998 r. Posiada swój statut. Pracom Konsulty przewodzi Wikariusz Inspektora. Biorą w nich udział przedstawiciele wszystkich gałęzi RS, oprócz Michaelitów. W roku 2005 do Konsulty włączona została przedstawicielka FMA (sióstr salezjanek) z Inspektorii Warszawskiej. Konsulta zbiera się dwa lub trzy razy w ciągu roku.