Wyniki wyszukiwania dla:

Rumia NMP Wspomożenia Wiernych


parafia pw.: NMP Wspomożenia Wiernych

ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1
84-230 Rumia

data erygowania: 1957 r.
data przybycia: 1937 r.
proboszcz: ks. Janusz Sikora SDB

wspólnota: Rumia, NMP Wspomożenia Wiernych

tel.: (58) 671-01-11
e-mail: rumia-ww@salezjanie.pl
strona internetowa: www.rumia.esalezjanie.pl

Początki działalności salezjanów przy obecnej parafii i sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych sięgają okresu międzywojennego, kiedy 8 września 1937 r. ks. Jan Kasprzyk przybył do Rumi i dzięki darowiźnie Juliana i Marianny Żelewskich w postaci działki, rozpoczął pracę w duchu św. Jana Bosko. Do wybuchu wojny wraz z ks. Ignacym Błażewskim przy zakładzie salezjańskim zdołał zorganizować oratorium, drużynę harcerską, koło ministrantów, chór „Auxilium” oraz grupę salezjanów współpracowników. Wybudowano też kaplicę NMP Wspomożycielce Wiernych, którą 8 grudnia 1938 r. poświęcił biskup chełmiński Stanisław Okoniewski.
Prężny rozwój placówki przerwał wybuch II wojny światowej. Ksiądz dyrektor Jan Kasprzyk do 29 grudnia 1943 r. ukrywał się w okolicach Torunia, później aresztowany przez gestapo trafił do KL Dachau, ks. Błażewski został rozstrzelany przez Niemców jesienią 1939 r., stając się jednym z pierwszych męczenników tej wojny z grona salezjanów.
Prace przy zakładzie reaktywowano w 1945 r. Przy tzw. kapliczce funkcjonował Salezjański Dom Dziecka, który przez kilka lat musiał walczyć o przetrwanie w związku z ciągłymi represjami ze strony władz, przez które został ostatecznie zamknięty w 1960 r. 
Przy zakładowej kaplicy pw. NMP Wspomożenia Wiernych przez bpa Kazimierza Kowalskiego, ordynariusza chełmińskiego 1 maja 1957 r. została erygowana parafia. Jej terytorium wydzielono z administrowanej także przez salezjanów parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Dom zakonny erygowano przy niej 18 lutego 1977 r.
W 1986 r. ukończono budowę nowego kościoła dwupoziomowego i domu zakonnego. Konsekracji świątyni w dniu 16 października 1988 r. dokonał ordynariusz chełmiński bp Marian Przykucki.
Od początku pracy salezjanów w Rumi wśród sympatyków dzieła i wiernych uczestniczących najpierw w nabożeństwach przy kapliczce zakładowej, później przy kaplicy parafialnej, rozwijał się kult NMP Wspomożenia Wiernych. W liturgiczną uroczystość św. Jana Bosko 31 stycznia 1949 r. bp Kazimierz Kowalski dokonał poświęcenia obrazu Wspomożycielki Wiernych, namalowanego przez ks. Władysława Luteckiego z Jarosławia. Obraz został ufundowany przez pracowników miejscowej garbarni. Był on darem i wyrazem wdzięczności pracowników tego zakładu, w którym zawaliła się boczna ściana budowanej świetlicy, nie wyrządzając nikomu krzywdy. Poświęcone oblicze Wspomożycielki Wiernych zostało powieszone w głównym ołtarzu kaplicy.
Przez kolejne lata kult Madonny ks. Bosko w Rumi prężnie się rozwijał. Wierni składali swoje wota za łaski otrzymane za wstawiennictwem Wspomożycielki. 12 października 2012 r. metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź dokonał koronacji jej rumskiego obrazu koronami biskupimi, natomiast 24 maja 2013 r. ustanowił świątynię w Rumi sanktuarium NMP Wspomożycielki Wiernych.
W roku 1983 otworzono w Rumi dom formacyjny dla kleryków i koadiutorów uzupełniających wykształcenie w zakresie szkoły średniej, 10 lipca 1987 r. dla jego potrzeb erygowano dom zakonny pw. św. Wojciecha. Scholastykat funkcjonował do roku 2000. 
Przy rumskiej placówce organizowany jest corocznie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, co dwa lata Inspektorialny Kongres ku czci Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, także przez parafialny oddział Akcji Katolickiej regularnie organizowane są o kongresy, sympozja i konkursy poświęcone salezjaninowi Słudze Bożemu kard. Augustowi Hlondowi prymasowi Polski.
Parafia należy obecnie do archidiecezji gdańskiej i liczy ok. 11 tysięcy wiernych. Wspólnoty i grupy parafialne: ADMA, parafialny oddział Akcji Katolickiej im. Kard. Augusta Hlonda, bierzmowani, oddział parafialny Caritas, chór „Lira”, Diakonia Życia, Domowy Kościół (7 kręgów), dzieci I Komunijne, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów, Komunia Małżeństw, „Królowa Pokoju”, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, grupa Matusi Małgorzaty, Odnowa w Duchu Świętym, Oaza, Oratorium św. Dominika Savio, Orszak procesyjny, orkiestra parafialna, Poradnictwo Rodzinne, oddział Polskich Psychologów Chrześcijańskich, wspólnota „Oto Matka Twoja”, Rada duszpastersko-wychowawcza, redakcja „Auxilium” i „Zaczynu”, Salezjanie Współpracownicy, schola dziecięca „Głosy wniebogłosy”, grupa Uwielbienia, „Wiara i Światło”, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Żywy Różaniec.