Wyniki wyszukiwania dla:

Salezjanie na świecie


W nocy z 9 na 10 kwietnia 1886 roku ks. Bosko przyśnił się rozwój domów salezjańskich między Ameryką Południową a Chinami. Mówił, że Matka Boża pokazała mu z góry główne miasta przyszłych misji salezjańskich. Ks. Bosko wspominał: „Dobrze – powiedziała Pasterka – teraz namaluj linię łączącą Santiago z Pekinem, wyznacz jej środek w centrum Afryki, a będziesz dokładnie wiedzieć, ile muszą zrobić Salezjanie” (MB XVIII, 72-74).

Nazwa oficjalna: Towarzystwo św. Franciszka Salezego
Nazwa potoczna: Salezjanie Księdza Bosko
Data założenia: 18 grudnia 1859 r.
Założyciel: św. Jan Bosko
Salezjanie: 14 299 (2021)
Kraje: 134
Regiony: 7
Prowincje: 90
Domy: 1865
Grupy Rodziny Salezjańskiej: 32

My, Salezjanie Księdza Bosko (SDB), oficjalnie znani jako Towarzystwo św. Franciszka Salezego, jesteśmy uznani w Kościele jako klerycki instytut zakonny na prawie papieskim. Jesteśmy męskim zgromadzeniem zakonnym poświęconym działalności apostolskiej i misyjnej oraz wielu dziełom, które wzbudziła miłość chrześcijańska, ale przede wszystkim służbie młodzieży, zwłaszcza najbiedniejszym i najbardziej opuszczonym.

Otwarci na wartości kulturowe krajów, w których pracujemy, staramy się je zrozumieć i przyjąć ich wartości, aby uosabiać w nich przesłanie ewangeliczne.

Potrzeby młodzieży i środowisk ludowych, wola działania z Kościołem i w jego imieniu poruszają i kierują naszą działalnością duszpasterską na rzecz nadejścia bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata w Chrystusie.