Wyniki wyszukiwania dla:

Szczecin ku Słońcu


Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego
Technikum Technologii Drewna
Branżowa Szkoła I stopnia Towarzystwa Salezjańskiego

ul. Ku Słońcu 124
71-080 Szczecin

tel.: (091) 483-42-76
fax: (091) 486-91-06
e-mail: szkolysalezjanskie@poczta.fm
strona internetowa: www.szkolysalezjanskie.pl

Dyrektor: ks. Mariusz Witkowski SDB

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

tel.: (091) 886-90-39

 

Bursa Towarzystwa Salezjańskiego

tel.: (091) 483-51-23
fax: (091) 485-48-84
e-mail: sekretariat@bursa-ts.szczecin.pl
strona internetowa: www.bursa-ts.szczecin.pl

Dyrektor: ks. Łukasz Burnicki SDB

 

wspólnota: Szczecin, św. Józefa

Wspólnota salezjańska pw. św. Józefa w Szczecinie animuje szereg dzieł wychowawczych. Budowa kompleksu szkół rozpoczęła się w 1992 r. Pierwszą placówką, która rozpoczęła działalność w 1994 r., była Salezjańska Szkoła Zawodowa, kształcąca w zawodzie stolarza. Po trzech latach utworzono technikum zawodowe, kształcące w zawodzie technik technologii drewna o specjalności meblarstwo. Kolejną szkołą salezjańską powołaną do życia było Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Józefa, zaś w roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęły działalność pierwsze oddziały Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. W roku 2009 przy szkole tej powstał oddział „zerowy”. 
Kolejną placówką jest Międzyszkolna Bursa Towarzystwa Salezjańskiego, której historia sięga korzeniami początków szkół salezjańskich. W roku 1994 ks. Mariusz Słomiński SDB podjął się pracy wychowawczej w internacie Technikum Kolejowego, gdzie zostali umieszczeni uczniowie nowo powstałej Salezjańskiej Szkoły Zawodowej. Po roku czasu po zaadoptowaniu i odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń, internistów ze szkoły salezjańskiej przeniesiono na ul. Ku Słońcu. W roku 1999 internat ten zaczął funkcjonować w obecnej formie, jako międzyszkolna bursa, która jest otwarta na młodzież ze wszystkich szkół średnich Szczecina. Bursa salezjańska jest nowoczesną, komfortową placówką wychowawczą. Może w niej zamieszkać 180 uczniów. 
Wspólnota św. Józefa od 2009 r. prowadzi także Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą i Placówkę Wsparcia Dziennego. Obejmuje ona opieką 39 dzieci.
W 2002 r. ukończono budowę hali sportowej. Salezjańskie placówki wychowawcze dysponują także nowoczesnym kompleksem sportowym i placem zabaw. Natomiast w 2003 r. rozpoczęto budowę szkolnej kaplicy, która obecnie funkcjonuje jako kaplica publiczna, która służy społeczności szkolnej i okolicznym mieszkańcom, głównie z salezjańskiej parafii MB Różańcowej na Gumieńcach. Od 31 października 2007 r. pobliskie rondo nosi imię budowniczego szkół salezjańskich ks. Lucjana Gierosa SDB.