Wyniki wyszukiwania dla:

Sztokholm Fittja


kościół pw. św. Botvida

data przybycia: 2008 r.

wspólnota: Sztokholm

tel. +46 70 486 79 45

proboszcz: ks. Zdzisław Lepper 

e-mail: zdzislaw.sdb@bredband.net
strona internetowa: www.st-botvid.se

Den Helige Botvids Katolska Kyrkan
Postängsvägen 11
145 52 Norsborg/ Fittja

W roku 2008, katolicki biskup diecezji Sztokholmu, bp. Anders Arborelius OCD, powierzył w opiekę duszpasterską salezjanom z inspektorii św. Wojciecha z siedzibą w Pile, kościół pw. św. Botvida w Fittji.
Fittja leży około 20 km na południe od centrum Sztokholmu. Inspektorem wówczas był ks. Zbigniew Łepko. Wydaje sie, że przejecie posługi duszpasterskiej w tym kościele było przemyślane i wiązało się w przyszłości z przejęciem parafii, którą salezjanie z naszej inspektorii mieli by objąć.
Wiązało się to również z lepszymi warunkami mieszkaniowymi współbraci, w nowym miejscu i możliwością rotacji w przenoszeniu współbraci we wspólnocie św. Jana Bosko w Sztokholmie. Pierwszym rektorem kościoła został wówczas ks. Mariusz Chamarczuk. Po powrocie ks. Mariusza Chamarczuka do Polski w roku 2010, z dniem 1 sierpnia 2010 r. funkcję rektora kościoła przejął ks. Zdzisław Lepper.
Ks. inspektor Zbigniew Łepko, po przeanalizowaniu sytuacji miejscowej pracy współbraci salezjanów wyraził pozytywną opinię, że na nowej placówce będzie można prowadzić pracę duszpasterska w duchu św. Jana Bosko i rozwijać charyzmat salezjański. Zresztą znajduje to również potwierdzenie w tym, że kościół pod wezwaniem św. Botvida w Fittji został wybudowany w roku 1999, przez salezjanina ks. Udo Ustrop, z inspektorii niemieckiej.
Salezjanie prowincji św. Wojciecha z siedzibą w Pile, przejęli parafię z dniem 7 stycznia 2012 roku. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Zdzislaw Lepper. Kapłani wykonują codzienną pracę duszpasterską przy kościele, a więc sprawują codzienną Eucharystie, służą posługą w kancelarii parafialnej, sprawują sakramenty święte, prowadzą katechizację dla dzieci i młodzieży. Msze święte są obecnie sprawowane w 4 językach: szwedzkim, polskim, angielskim i francuskim. Całość duszpasterstwa jest jednak zasadniczo prowadzona w języku szwedzkim. Katechizacją w języku szwedzkim jest objęte około 200 dzieci i młodzieży. W katechizacji pomagają kapłanom, katecheci świeccy, w liczbie 12.
Podczas rożnych ferii dla dzieci i młodzieży, przy kościele św. Botvida są organizowane rożne zajęcia wychowawcze w duchu salezjańskim.
Parafia liczy według danych statystycznych z dnia 1 grudnia 2014 r. – około 5000 tys. wiernych.
Najliczniejszą grupę parafii stanowią: katolicy z Iraku, Syrii i Libanu oraz Polacy, ponadto Filipińczycy i katolicy pochodzący ze Sri-Lanki. Ogółem, parafię tworzą wierni z około 40 różnych narodowości, którym jest dość dobrze znany charyzmat salezjański. Diecezja zapewnia godziwe warunki mieszkaniowe. Na plebanii, sąsiadującej z kościołem jest miejsce dla 3 współbraci.