Wyniki wyszukiwania dla:

Toruń


Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego

Kontakt:

ul. Św. Jana Bosko 1
87-100 Toruń
tel.: (56) 648-64-16

e-mail: torun@salezjanie.pl
strona internetowa: www.torun.salezjanie.pl
Dyrektor: ks. Leszek Zioła

W 1997 r. salezjanie (ratując przed zamknięciem) przejęli od Stowarzyszenia Oświatowego Rodziców w Toruniu funkcjonującą już (podupadającą) Społeczną Szkołę Podstawową (która funkcjonowała na mocy dekretu biskupa miejsca jako szkoła katolicka). Przyjęła ona nazwę Katolickiej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego. Od 1999 r. Zgromadzenie Salezjańskie otworzyło także gimnazjum. Zajęcia lekcyjne obu szkół odbywały się wówczas w poprzedszkolnych budynkach wypożyczonych od miasta na osiedlu Rubinkowo. W 1998 r. salezjanie uzyskali grunt pod budowę własnej szkoły. W roku szkolnym 2004-2005 zajęcia lekcyjne gimnazjum odbywały się już w nowo wybudowanym budynku szkolnym będącym własnością zgromadzenia na osiedlu Wrzosy. Na początku 2007 roku na Wrzosach oddano do użytku kolejny budynek, do którego przeniesiono całą szkołę podstawową. Powstałe obiekty ze względu na duże zainteresowanie i dynamiczny rozwój ponownie rozbudowano w 2012 r. W tym też roku powołano do życia Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu. Pod koniec 2014 r. uczy się w nim blisko 500 uczniów. Obiekty będą sukcesywnie rozbudowywane. W planach jest dalsza rozbudowa szkoły, utworzenie liceum ogólnokształcącego, budowa domu zakonnego (erygowanego 01.09.2014 r. p.w. św. Józefa), obiektów sportowych, boisk, hali i oratorium. W 2013 r. Podczas peregrynacji relikwii św. Jana Bosko w Toruniu odbyło się nadanie imienia szkołom: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio i Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko. Salezjanie mieszkają obecnie w wynajętym domu.
W szkole funkcjonuje wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza, grupa animacji misyjnej, medialnej, Margaretki, szkole koło Caritas, zuchy, ZHP oraz SALOS RP. Trwają przygotowania do oficjalego powołania funkcjonujących grup BWS i Salezjanów Współpracowników.